Register Finishing ’22

Hier registreer & betaal je voor deelname aan de afsluiting van Fields of Gold France 2022 op 1 oktober van 10-21u in Utrecht voor €35,-.

Here you register & pay for participating the Finishing of Fields of Gold France 2022 at October 1, from 10-21h in Utrecht NL for €35,-.

Afwerking van eerder ingestudeerde liedjes en muziek staat voorop. Er is ook ruimte voor nieuwe liedjes en muziek.

Finishing of previously rehearsed songs and music will be pursued. There is room for new songs and music.

Het Cultureel Centrum van de Universiteit en een nabijgelegen Singelkerk in het centrum van Utrecht zijn onze residenties voor die dag.

The University’s Cultural Centre and a nearby Church in the centre of Utrecht will be our residences.

In de ochtend ontvangen we je met koffie/thee en repeteert het koor. Lunch breng je zelf mee. In de middag werken kleine groepjes muzikanten en/of zangers aan hun liedjes.

In the morning we will receive you with coffee and the Choir will rehearse. Bring your own lunch. In the afternoon small groups of musicians and/or singers will work at their songs.

Vanaf 17u30 wordt er gegeten & presenteren kleine groepjes muzikanten en zangers hun resultaten. Toegang voor (eigen) publiek €15,-, incl. maaltijd, kinderen half geld,  ter plekke te voldoen; vooraanmelding wordt op prijs gesteld vanwege de inkoop. Drank voor eigen rekening. 

From 17h30 dinner will be served & small groups present their results. Entrance fee for (own) public €15,-, incl. dinner, children half, to be payed there; advance notice is appreciated because of purchase. For all-day participants, dinner is included in the participants fee. Drinks are at your own account. 

Om 19u30 start het koorconcert in de naastgelegen kerk. Dit is gratis toegankelijk voor (eigen) publiek. Koffie en thee voor eigen rekening.

19h30 Choir Concert starts in a nearby Church. This is open to (own) public without costs. Coffee/tea at your own account.

Als je onderstaande gegevens invult & op ‘Pay’ drukt, wordt je reservering bevestigd. Later ontvangt je verdere details en definitieve informatie. 

After completing Subscription & Pay, your reservation will be confirmed. Later you will receive further details and final information.After clicking on the ‘Subscribe & Pay’ button you can pay with iDeal, CreditCard or PayPal.

Amount: € -

Reacties zijn gesloten.